Soovitused sillutisekivide paigaldamiseks

Enne betoon-sillutuskivide paigaldamist õue on mõistlik aru pidada ja tuleks järele mõelda, kuidas soovitakse õue kasutada: kuidas hakatakse õues liikuma, kus veedetakse vaba aega, kus kuivatatakse pesu, kuhu jäetakse lastele mänguruumi, kuhu muru, puud ning põõsad jne.

Kivisillutise ehitus käib järgukaupa
1. Sillutatav ala mõõdetakse ja tähistatakse. Eemaldatakse külmakerkeohtlikud pinnasekihid.
2. Kaevatud alale laotatakse killustiku või kruusa ( terasuurus 0-16 mm) kiht.
3. Killustikukiht tasandatakse ja tihendatakse vibraatoriga.
4. Kandekihile kantakse peale 3 cm paksune liivapadi.
5. Kivid laotakse silutud liivapadjale, kusjuures ladumist alustatakse hoone seinast.
6. Lõpuks puistatakse sillutisele kuiva liiva, mis harjatakse kivide vuukidesse ja sillutise pind tihendatakse 80- 100 kg kaaluva vibraatoriga.

Hea lõpptulemuse saamiseks tuleb silmas pidada
Eestimaise karmi kliima, niiskuse ja pinnasekergete pärast tuleb sillutise vastupidavuse saavutamiseks külmakerkeohtlik pinnasekiht sillutise alt alati eemaldada, aluse paksuse määrab pinnase liik ja sillutise kasutamise otstarve.
Peale aluse tegemist määratakse kindlaks sillutise alustamise koht ja jagatakse maa-ala väiksemateks, ühekorraga sillutatavateks osadeks. Väga pehmele pinnasele tasub mõnel juhul hakata kive paigaldama alles siis, kui alus on saanud talv läbi vajuda.
Sillutustöödele annavad hõlpu head tööriistad, vaja läheks labidat, puust rihtlatte või 20-30 mm läbimõõduga terastorusid, suundnööri ja vaiu, roobitsat või rihtlatti ja liivapadja tasandamiseks majakaid, vibraatorit, vesiloodi, kivide tükeldamiseks lõikurit, suurt puu- või kummivasarat, harja ja kindlasti ka korralikke töökindaid.
Raskeliiklusalale tuleb panna vähemalt 80 mm paksused kivid
Alustöödega seoses on kasulik meeles pidada, et kõik kaablid ja torud tuleb paigaldada alustööde tegemise ajal. Samuti tuleb kivipinna lõplikud kalded kavandada ja teha koos aluspinnaga.
Kivisillutise äär toestatakse tavaliselt äärekividega, ääre võib lõpetada veerenniga või kasutada nn. peidetud toestust; äärmised kivid laotakse betoonpadjale või toestatakse immutatud puitprussiga, viimasel juhul tuleb arvestada, et killustikkate ulatuks osaliselt muru alla.

Soovime kõigile jõudu tööle!